Thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020

Lượt xem: 257 Ngày đăng: 27/03/2020

Ngày 25/3/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Công văn số 910/ĐHQGHN-ĐT về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thời gian tổ chức thi: đợt 1 được lùi đến ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2020, đợt 2 được lùi đến ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2020 

(lịch trình tổ chức các đợt tuyển sinh được điều chỉnh chi tiết trong phụ lục của công văn kèm theo)

Điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020

– Thời gian đăng kí trực tuyến dự tuyển điều chỉnh:
+Đợt 1: kết thúc vào 17h00 ngày 05/6/2020
+ Đợt 2: kết thúc vào 17h00 ngày 02/10/2020
– Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ điều chỉnh:
+ Đợt1:  ngày 20 – 21/6/2020
+ Đợt 2: ngày 17 – 18/10/2020
– Lịch xét tuyển nghiên cứu sinh điều chỉnh dự kiến:
+ Đợt 1 từ ngày 06/6 đến hết 05/7/2020
+ Đợt 2 từ ngày 03/10 đến hết 31/10/2020
Trân trọng thông báo.