Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019

Lượt xem: 916 Ngày đăng: 17/01/2019

Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo lịch nghỉ tết âm lịch như sau

+ Đối với Giảng viên: Nghỉ từ ngày 10/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019
+ Cán bộ hành chính: Nghỉ từ ngày 02/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019
+ Đối với sinh viên: Nghỉ từ  ngày 21/1/2019 đến hết Chủ nhật ngày 10/2/2019)
+ Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh: Nghỉ từ 28/1/2019 đến hết ngày 17/2/2019
Học kì 2, năm học 2018-2019 sẽ bắt đầu từ ngày 11/2/2019.
Khoa Quốc tế học xin thông báo để thầy, cô và các bạn sinh viên, học viên được biết.