Thủ tục xin kéo dài thời gian học tập cho học viên (từ khóa 2017)

Lượt xem: 261 Ngày đăng: 20/08/2019

Để thuận tiện trong việc quản lý và ra quyết định kéo dài thời gian đào tạo kịp thời tới các Học viên, khoa Quốc tế học xin giới thiệu quy trình cụ thể như sau:
1. Trước khi hết thời gian đào tạo chính thức 02 tháng, HV làm đơn xin kéo dài thời gian học tập, có sự đồng ý của GVHD. Mẫu đơn tải về tại đây : Đơn xin gia hạn cho học viên cao học từ khóa 2017
2. Nộp kinh phí tại phòng Kế hoạch- Tài chính (không cần qua phòng Đào tạo ký xác nhận)
3. Nộp đơn xin kéo dài thời gian đào tạo, biên lai nộp tiền cho Trợ lý đào tạo Sau đại học của khoa.
Lưu ý: 
– Trong thời gian kéo dài (theo QĐ), Học viên có thể bảo vệ luận văn bất cứ thời gian nào
– Đơn vị làm công văn đề nghị kéo dài thời gian đào tạo, lập danh sách theo mẫu gửi kèm + biên lai nộp tiền, không cần kèm đơn của HV (đơn của HV các đơn vị lưu giữ làm căn cứ pháp lý nếu có thắc mắc của HV)