Thuyết trình của Tổng Giám đốc Quỹ Irish Aid (Ireland)

Lượt xem: 284 Ngày đăng: 21/05/2019

Ngày 16/5/2019, Trường ĐHKHXH&NV tiếp đón Tổng Giám đốc Quỹ Irish Aid là ông Ruairi de Burca tới giao lưu và thuyết trình.

Ông Ruairi de Burca (Tổng Giám đốc Quỹ Irish Aid) và GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV)

 

Xem thêm: http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thuyet-trinh-cua-Tong-Giam-doc-Quy-Irish-Aid-Ireland-1-702-18817