Tọa đàm khoa học: “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy: từ lý thuyết đến thực địa”

Lượt xem: 270 Ngày đăng: 16/08/2019

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2019 tại Ninh Bình, các giảng viên của Khoa Quốc tế học đã có buổi tọa đàm về “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy: từ lý thuyết đến thực địa”. Sau đó, đoàn đã đi khảo sát tại làng nghề làm nón và nhà thờ Phát Diệm ở huyện Kim Sơn. Chuyến đi đã giúp cho các giảng viên thực hành các phương pháp quan sát và phỏng vấn để thu thập dữ liệu trong nghiên cứu và xây dựng bài giảng.