TS. Lê Lêna

Lượt xem: 166 Ngày đăng: 02/03/2021

I. Thông tin chung

 • Ngày tháng năm sinh: 23 tháng 11 năm 1984
 • Địa chỉ, email, điện thoại: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội/ lelenavn@gmail.com/ lelena@vnu.edu.vn , 0243.858 4599
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Học vị: Tiến sĩ            Năm nhận:   2017
 • Quá trình đào tạo:
  • 2007: Cử nhân
  • 2009: Thạc sĩ
  • 2017: Tiến sĩ
 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
 • Hướng nghiên cứu chính:
  • Quan hệ quốc tế khu vực Đông Nam Á
  • Phương pháp nghiên cứu Quan hệ quốc tế
  • Lý thuyết Quan hệ quốc tế

II. Các công trình khoa học:

1. Sách

Lê Lêna,  Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á: Từ góc nhìn của Lý thuyết phân tích mạng lưới xã hội 1991-2015, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.

2. Chương sách

Chương 4: “Cấu trúc phi vật chất”, trong Hoàng Khắc Nam, Cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020, Hà Nội. (ISBN: 978-604-57-6082-6)

3. Bài viết

 1. “Vietnam’s contribution to East Asia Cooperation”, Proceedings of BESETOHA Conference on East Asian cooperation, 2006, Hanoi.
 2. “Hài hoà quyền lực tại Châu Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 2 (120), 2011, tr.17-25. (ISSN 2354-077X)
 3. “Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc: Kỳ vọng và thách thức”, Tạp chí Đối ngoại, 3 (41), 2013, tr. 23-27. (ISSN: 1859-2899)
 4. “Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): cơ hội và thách thức của ASEAN”, Tạp chí Đối ngoại, 5/2014, 2014, tr. 29-32.
 5. “Một số vấn đề trong quan hệ Nhật Bản – Bắc Triều Tiên sau Chiến Tranh Lạnh (1991-2015)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 11(177), 2015, tr.3-10.
 6. “Vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị khu vực Đông Á trong bối cảnh thành lập Cộng đồng An ninh – chính trị ASEAN”, Hội thảo quốc tế “Cộng đồng ASEAN sau một năm hình thành”, 2016Hà Nội.
 7. “Áp dụng Phương pháp tiếp cận Phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị khu vực Đông Á sau Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, 12 (248), 2016, tr. 40-50. (ISSN: 0868-2984)
 8. “Bàn về vai trò trung tâm của ASEAN: Một khái niệm chưa rõ ràng”, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, 10 (199), 2016, tr. 16-26. (ISSN: 0868-2739)
 9. “ASEAN’s Centrality in the rising of ASEAN’s Political Security Community”, Southeast Asian Studies, 2016, 70-82. (ISSN: 0868-2739)
 10. “Vai trò và cách thức phát triển quan hệ đối ngoại của ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 8 (209), 2017, tr. 45-53. (ISSN: 0868-2739)
 11. “Phản ứng chính sách của Úc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, 11(419), 2017, tr. 30-38. (ISSN: 0866-8648)
 12. “Nhận thức bước đầu về phương pháp nghiên cứu trong quan hệ quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 3(2018), 2018, tr. 70-72. (ISSN: 0868-3581)
 13. “Yếu tố chuẩn mực trong nghiên cứu quan hệ quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 9 (216), 2018, tr. 28-38. (ISSN: 0868-3581)
 14. “Một số lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu vai trò của thể chế khu vực”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 3 (228), 2019, tr. 55-64. (ISSN: 0868-2739)
 15. “Đặc điểm cấu trúc phi vật chất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và nỗ lực của ASEAN trong việc định hình và duy trì cấu trúc phi vật chất của khu vực”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Triển vọng cấu trúc ở Châu Á Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Nhà Nước, 2020, Hà Nội.
 16. “30 Years of Sustainable Development in Vietnam: What the Country Has Achieved and the Challenges Ahead”, Mekong Connect, 2(1), 2020, pp.19 – 21
 17. “Nationalism, Heroism and media in Vietnam’s war on Covid – 19”, East Asia Forum, https://www.eastasiaforum.org/2020/06/24/nationalism-heroism-and-media-in-vietnams-war-on-covid-19/. (ISSN: 1839-0242)
 18. “ASEAN and New Zealand – A 45-year Partnership in Changing Asia – Pacific Strategic Environment”, Vietnam Social Sciences, 6 (200), 2020, pp. 18-35.
 19. “Mekong Regional Cooperation: Prospects for an Emergence of a New Regional Sectoral Mechanism”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, 6 (5), 2020, pp. 543-562. (ISSN: 2354-1172)
 20. “How Has Vietnam been Flattening the Curve of COVID-19?”, Mekong Connect, 2 (2), 2020, pp. 12-15.

III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Chủ trì

Đề tài cấp cơ sở CS. 2018.09, Quá trình nâng cao vai trò của ASEAN trong hợp tác An ninh – chính trị Đông Á (1991-2015), 2018.

Tham gia

Đề tài cấp Nhà Nước KX.01.12/16-20, “Cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Dương đến năm 2025 và chính sách của Việt Nam” thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

IV. Các giải thư­ởng, học bổng đã nhận

 1. Học bổng học tập tại Hàn Quốc của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN), 2005.
 2. Học bổng chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Úc của quỹ Ford, 2007.
 3. Học bổng DAAD, Đức, 2011.
 4. Học bổng Trần Thị Quỳnh Hoa, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ, 2014.
 5. Học bổng Endeavor Research Fellowship, Chính phủ Úc, 2015.
 6. Học bổng Sasakawa, Nhật Bản, 2016.
 7. Học bổng Australia – APEC Women in Research Fellowship, Chính phủ Úc, 2018.