TS. Ngô Tuấn Thắng

Lượt xem: 112 Ngày đăng: 02/03/2021

I. Thông tin chung

 • Ngày tháng năm sinh: 22 tháng 3 năm 1986
 • Địa chỉ, email, điện thoại: thangqth@gmail.com, 0988 425 171
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Học vị: Tiến sĩ            Năm nhận:   2018
 • Quá trình đào tạo:
  • 2008: Cử nhân
  • 2012: Thạc sĩ
  • 2018: Tiến sĩ
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh
 • Hướng nghiên cứu chính:
  • Hội nhập quốc tế
  • Thể chế chính trị thế giới
  • Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc

II. Các công trình khoa học:

 1. Sách

Ngô Tuấn Thắng, Quan hệ Thái Lan-Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỉ XXI, NXB.Thế giới, Hà Nội, 2019.

2. Chương sách

1/“Dấu mốc trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc sau Đổi mới”,  In trong sách Việt Nam sau 30 năm Đổi mới – Thành tựu và Triển vọng, NXB. Hồng Đức (Hội luật gia Việt Nam) 2017, tr.216-232.

2/“China’s Belt and Road Initiative (BRI): Challenges and Opportunities for Vietnam”, (co-writer), in Critical Reflections on China’s Belt & Road Initiative, Palgrave Macmillan, Singapore, 2020, pp. 223-233.

3. Bài báo

1/Đánh giá việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của khoa Quốc tế học, tại Hội thảo“Đào tạo cử nhân ngành Quan hệ quốc tế: chuẩn đầu ra và yêu cầu xã hội”, thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

2/Thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama (viết chung), Tạp chí châu Mỹ ngày nay , số 11 (163), 2011, tr.13-18.

3/Các công ty xuyên quốc gia và tác động đối với kinh tế Việt Nam, Tạp chí đối ngoại, số 11(37), 2012, tr.43-46

4/Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ tư: Tăng cường đối thoại, thu hẹp bất đồng, Tạp chí đối ngoại, số 6 (32), 2012, tr.44-46

5/Triển vọng và tác động của quan hệ Mỹ-Trung những năm đầu thế kỷ XXI, Tạp chí đối ngoại, số 11 (49), 2013, tr.39-42.

6/Quan hệ an ninh-quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Barack Obama, Tạp chí châu Mỹ ngày nay, số 1 (178), 2013, tr.43-51.

7/The University of Social Sciences and Humanities (VNU) and sustainability (viết chung), tại Hội nghị môi trường sinh viên thế giới lần thứ 6 (6th World Student Environmental Summit) (CHLB Đức, tháng 9/2013).

8/Về quan hệ kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh, Tạp chí đối ngoại, số 12 (74), 2015, tr.45-49

9/Diễn tiến quan hệ Thái Lan-Trung Quốc trong vấn đề Campuchia (1979-1991), Nghiên cứu Trung Quốc, 4(2016), 2016, tr.64-76.

10/Quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Thái Lan-Trung Quốc, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô, số 11, tháng 12/2016, tr.178-188. 

11/Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tại Thái Lan, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô, số 15, tháng 4/2017, tr.165-173.

12/Dấu ấn trong 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia (1973-2018) (viết chung), Kỉ yếu Hội thảo “Việt Nam – Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), 2018, tr.37-47.

13/Quan hệ Thái Lan-Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI, Tạp chí đối ngoại, số 103 (5/2018), tr.40-46.

14/Quan hệ Thái Lan-Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Prayuth Chan-0-cha, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, 437(5/2019),tr.12-18

III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Chủ trì

Quan hệ kinh tế Thái Lan-Trung Quốc (1975-2015), Đề tài cấp cơ sở, Mã số: CS.2018.13. Nghiệm thu: 7/2019. Đạt loại Xuất sắc.

Tham gia

   “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trong không gian mạng theo pháp luật quốc tế”. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: QG.19.32, 2019.

IV. Các giải thư­ởng, học bổng đã nhận

– Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở 2014

– Học bổng Toshiba dành cho học viên cao học năm học (2015-2016).

– Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017.

– Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2017, 2018, 2019.